Hi all. Đây là một quick update về H-Net.

Trong thời gian qua mình cũng đã lên kế hoạch thành lập team phát triển H-Net và tìm kiếm các thành viên.

Development training team hiện đang có 11 người (bao gồm cả mình).

Các thành viên đang trong giai đoạn trao đổi làm quen để hiểu rõ nhau hơn, sẽ hiệu quả hơn trong quá trình cùng training và sau đó là đi vào phát triển theo team.

Lứa tuổi và kỹ năng của H-Net team rất đa dạng, và mình cũng rất vui khi có sự tham gia của cả những bạn khóa mới trong trường ĐH FPT, tuy các bạn là sinh viên năm 1 nhưng mình thấy được sự chủ động cũng như định hướng đều rất tốt.

Các developer đa số là sinh viên của ĐH FPT, cùng trường với mình, ngoài ra cũng có một số dev mình quen biết ở trên mạng, và có cả developer đã đi làm.

Hiện tại, hướng phát triển của H-Net mang tính thử thách và học hỏi là chủ yếu, nên công sức đóng góp của mọi người đều dựa trên thiện chí cùng nhau trao đổi để nâng cao khả năng lập trình trong quá trình training.

Trong tương lai, chắc chắn H-Net sẽ có một hướng đi rõ ràng để phát triển thành một mạng xã hội đúng nghĩa. Hi vọng tất cả thành viên tham gia sẽ đều có thể đi vào phát triển chính thức.

Chúng ta bắt đầu làm việc cùng nhau.

Hẹn các bạn trong những update khác về H-Net.


Comments