Nhóm phát triển xin thông báo về kế hoạch của team về Private Beta của H-Net sẽ sớm được public.

Private Beta là một giai đoạn cần thiết để có thể khảo sát thêm về người dùng, phát hiện các lỗi tiềm ẩn và cải thiện UX,…. Các user sẽ được invite qua link đăng ký để cùng hợp tác với team thực hiện private beta.

Mong rằng tiến độ phát triển sẽ kịp ra mắt những hình ảnh đầu tiên của H-Net đến với người dùng trong năm 2016.

H-Net Team


Comments